На живо THUNDER SPORT
Слушай онлайн
- -
- -
Вход
Условия за участие в игрите на Z-Rock

Условия за участие в игрите на Z-Rock

Те са актуални за всички игри, провеждани в ефира на радиото, освен ако не е било посочено друго в конкретните условия на всяка игра.

 

Във всички игри на Z-Rock можете да участвате с не повече от една регистрация (имейл) дневно.

 

Всеки слушател, с участието си в игрите, се съгласява да посочи своите имена, телефонен номер за връзка и населено място. Регистрации, неотговарящи на тези критерии се приемат за нереални и не участват в разпределението на наградите и в отчитането на гласове в анкети и класации.

 

Във всяка игра се допуска участието на един телефонен номер, който служи като идентификация за конкретен участник. Второто име, регистрирано със същия номер, се отстранява от играта и няма право да получи награда, дори да е било изтеглено по време на жребия. 

 

В игри, свързани с законови възрастови ограничения, не се подускат за участие лица, нямащи определената възраст.

 

Участници, които не са посочили нужните данни, не участват в разпределението на наградите. Наградите се пазят за срок от тридесет дни от датата на изтеглянето им. След този период печелившите губят правото си да ги получат.

 

Наградите за слушателите извън София се изпращат в рамките на 10 работни дни от датата на изтеглянето им. Ако след този период печелившият не е получил подаръка си или обаждане от радио Z-Rock, е длъжен сам да провери причината за забавянето.

 

Във всяка от игрите на радио Z-Rock един участник има право само на една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като печеливш в една и съща игра, губи правото да получи втората награда. В една игра участикът може да получи две награди, само ако в играта се разиграва и голяма награда.

 

В никоя от игрите не се допуска замяна на наградата за паричната й равностойност. Получаването на награди става само срещу документ за самоличност.

 

Справки за награди могат да се правят всеки делничен ден от 10.00 до 17.00 ч. на тел. 02/ 803 90 90.

 

Z-Rock си запазва правото да променя и допълва условията за провеждане на всички игри.