На живо МУЗИКА
Слушай онлайн
- -
- -
Вход

Тарифа за реклама в радио Z-ROCK

  • Гоце Делчев – 102.8 MHz,  
  • Пазарджик – 104.8 MHz;

Брутна цена, в лева, за

едно излъчване на

30“ клип

Часови

пояс

Регион

 

/Пазарджик, Гоце Делчев/  

 

07:00 – 10:00

10

10:00 – 17:00

7

17:00 – 20:00

10

20:00 – 00:00

5

00:00 – 07:00

3

Промени в посочените по-горе брутни цени се прилагат в следните случаи: 

Фиксирано време (избор на даден едночасов период в часови пояс измежду посочените по-горе)

+ 20%

 

Излъчване на рекламен клип над 30’’ (възможнa продължителност до 50’’)

+ 50%

 

Позициониране на рекламен клип в самостоятелен рекламен блок (по изключение)

+ 50%

 

Позициониране на първо или последно място в рекламния блок

+ 30%

 

Позициониране на второ или предпоследно място в рекламния блок

+ 15%

 

Тандемен спот 

+ 15%

 

Споменаване на допълнителна търговска марка

+ 20%

 

Излъчване на рекламен клип до 20’’

- 20%

 

Излъчване на рекламен клип до 10’’

        -  50%

 Нетен обем 

(след отстъпки и преди ДДС) 

Обемна отстъпка 

От  0  лв. до 1 500  лв.

7%

От  1 501 лв. до 3 000 лв.

9%

От  3 001 лв. до 10 000 лв.

11%

От  10 001 лв. до 15 000 лв.

13%

От  15 001 лв. до 40 000 лв.

17%

От  40 001 лв. до 75 000 лв.

22%

От  75 001 лв. до 100 000 лв.

24%

От  100 001 лв. до 200 000 лв.

26%

От  200 001 лв. до 300 000 лв.

28%

От  300 001 лв. до 400 000 лв.

29%

Над 400 001 лв.

30%

Комбинация от радио програми в

bTV Radio Group 

Отстъпка за комбинация

2 радио програми

2%

3 радио програми

3%

4 и повече  радио програми

4%

Цени за изработка на аудио клип 

Цена за клип с един глас 

Цена за клип с

два гласа

За клип със сценарий на текст, запис и обработка

180 лв.

210 лв.

За клип с готов текст от клиента, запис и обработка

150 лв.

180 лв.

Тарифа и условия на радио програма Z-Rock за излъчване на платени форми за отразяване на предизборната кампания за избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


Тарифата е валидна от 15.04.2019 г.

Отстъпките се прилагат последователно върху брутната цена на излъчванията (стойността преди отстъпки и преди ДДС).

Платен репортаж/рубрика с продължителност до 1 минута – 200 лв., не се прилагат отстъпки.

Цените за изработка на аудио клип важат за клип, подлежащ на излъчване единствено в радио програмите на bTV Radio Group за период до 1 (една) година от изработването му.

Рекламни агенции ползват 5% агенционна отстъпка.

Всички посочени по-горе в тарифата цени са в лева, без ДДС.

 

ТАРИФА ЗА РЕКЛАМА В Z-ROCK ВАЛИДНА ДО 15.04.2019 Г.

За контакти:

02/ 803 90 90


За да рекламирате в Z-Rock, свържете се с нас:

sales@zrock.bg

sales@btvradiogroup.bg

 

ЗАПИТВАНЕОбщи условия за излъчване на търговски съобщения в радиоуслуги в програмите на bTV Radio Group

ТАРИФА ЗА
WEB РЕКЛАМА
В РАДИО Z-Rock

Рекламен формат Описание Макет Импресии* Уникални* CPM*
Leader board
728x90 px
до 50 Kb
Всички страници zone5 5000 2000 15 лв.
Таргетирани страници zone5 Избери 18 лв.
Rectangle
300x250 px
до 50 Kb
Всички страници zone1 5000 2000 15 лв.
Таргетирани страници zone1 Избери 18 лв.
Online Player
300x125 px
до 50 Kb
Всички страници zone1 5000 2000 15 лв.
Таргетирани страници zone1 Избери 18 лв.
TVC
300x250 px
до 50 Kb
Всички страници zone1 5000 200 20 лв.
Таргетирани страници zone1 Избери 21 лв.
Floating Banner
728x90 px
300x250 px
до 50 Kb
Всички страници zone7 5000 2000 20 лв.
Таргетирани страници zone7 Избери 23 лв.
Expandable
728x90 px
300x250 px
до 50 Kb
Всички страници zone7 5000 2000 20 лв.
Таргетирани страници zone7 Избери 23 лв.
Wallpaper
до 300 Kb
Всички страници zone3 5000 2000 28лв.
Таргетирани страници zone3 Избери 31 лв.
Transition page Всички страници zone4 5000 2000 30лв.
Branding Всички страници zone4 5000 2000 20лв.
Брутен обем: Обемна отстъпка:
От 0 BGN до 5 000 BGN 20%
От 5 001 BGN до 10 000 BGN 25%
От 10 001 BGN до 15 000 BGN 35%

Рекламни агенции ползват 10% отстъпка.

В цените не е включен ДДС

* Посочените импресии са валидни за работни дни.

За контакти:


02/803 90 72

02/ 803 90 90


Консултанти:


sales@zrock.bg

reklama@zrock.bg


ЗАПИТВАНЕ

Тарифа уеб реклама за избори за президент и вицепрезидент и информационно-разяснителна кампания за произвеждане на национален референдум

Изпрати Запитване